ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij inschrijving voor een workshop of retreat aanvaard je onderstaande voorwaarden:

Je verklaart op de hoogte te zijn van de contra-indicaties en mogelijke risico’s die verbonden zijn aan de workshop of retreat. Je nam hiervoor ook de gezondheidschecklist door.

Boempatat kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ongelukken, verwondingen of gezondheidsproblemen die kunnen optreden tijdens de workshop of op enig moment tijdens het oefenen met de Wim Hof Methode. Als deelnemer ben je volledig verantwoordelijk voor je eigen zorg en veiligheid.

Boempatat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van of schade aan persoonlijke goederen tijdens de workshop.

Je inschrijvingsgeld voor een workshop of retreat is in principe niet terugbetaalbaar, behalve uitzonderingen.

Boempatat heeft het recht een workshop of retreat te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of als de workshopbegeleiding door ziekte of overmacht niet beschikbaar is. In dat geval word je hiervan tijdig verwittigd via jouw contactgegevens en wordt er meestal een nieuwe datum vooropgesteld. Kan je er dan niet bij zijn, wordt je inschrijvingsgeld zonder meer terugbetaald. Wanneer een workshop wordt afgelast, heb
je geen recht op schadevergoeding, enkel je inschrijvingsgeld wordt terugbetaald.

Annuleringsvoorwaarden
Kan je niet deelnemen aan een workshop of retreat, dan breng ons zo snel mogelijk op de hoogte. De annulering moet schriftelijk, per mail, gebeuren naar dirk@boempatat.me

Bij een annulering tot 30 dagen vóór de workshop of retreat wordt je inschrijvingsgeld terugbetaald. Bij een annulering vanaf de 29ste dag vóór de workshop of retreat of bij afwezigheid op de dag van de workshop of retreat zelf ,wordt er geen inschrijvingsgeld terugbetaald. Je kan wel deelnemen aan een soortgelijk evenement op een ander moment. Je deelname kan je ook overdragen naar een andere persoon. Op deze
persoon zijn dezelfde bovenstaande voorwaarden van toepassing.

Bij annulering om een gegronde reden (sterfgeval, ziekte) krijg je je inschrijvingsgeld terugbetaald als je de nodige bewijsstukken voorlegt (overlijdensbericht, ziektebriefje) en Boempatat 48u op voorhand schriftelijk verwittigd.

Cadeaubon

Aangekochte cadeaubonnen ontvang je in digitale vorm in je mailbox. Cadeaubonnen kunnen ook niet ingeruild worden voor geld.

Boempatat emz is vrijgesteld van BTW.